home - vereniging - informatie
Informatie             

doelstelling - bestuur - activiteiten - historie - auteursrecht                    


Op 29 juni 1989 kwamen een aantal varenliefhebbers bijeen bij notaris Withaar te Velp.
Doel: het vaststellen van de statuten voor de Nederlandse Varenvereniging. Aanwezig
waren voor de vereniging de heren Joop Comijs en Gerard Proper, zij vormden het
bestuur samen met de heren Roskam, Hennipman, Jaarsma en v.d. Moesdijk.

In de archieven liggen de verslagen van de eerste vergaderingen in november 1988. 
Op deze vergaderingen werden de plannen voor het oprichten van de varenvereniging
doorgesproken en is er al sprake van het verenigingsblad VarenVaria , verder werd er
gesproken over de mogelijke activiteiten voor het eerste jaar van de vereniging.
Ook toen werden er al excursies naar kwekers en varentuinen gepland.

Op de eerste ledenlijsten staan een aantal leden die nog steeds lid zijn.

In de eerste tijd is het, in samenwerking met het ABP,  aanleggen van een varentuin
bij het kantoor van dit pensioenfonds een van de belangrijkste activiteiten.

Het 10 jarig bestaan in 1999 werd gevierd met een symposium in de
Sterrenwacht bij de Hortus te Leiden.